Luyện Đọc Cùng Con: Âm P-PH

Luyện Đọc Cùng Con: Âm P-PH

Luyện Đọc Cùng Con: Âm P-PH

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hạnh làm quen với Âm P/Ph và những đồ vật mang tên Âm này nhé.