Luyện Đọc Cùng Con: Âm Ng-Nh

Luyện Đọc Cùng Con: Âm Ng-Nh

Luyện Đọc Cùng Con: Âm Ng-Nh

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hằng làm quen với Âm Ng-Nh và những đồ vật mang tên Âm này nhé