Luyện Đọc Cùng Con: Âm K

Luyện Đọc Cùng Con: Âm K

Luyện Đọc Cùng Con: Âm K

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hạnh làm quen với Âm K và những đồ vật mang tên Âm này nhé.