Luyện Đọc Cùng Con: Âm Gi

Luyện Đọc Cùng Con: Âm Gi

Luyện Đọc Cùng Con: Âm Gi

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hạnh làm quen với Âm Gi và những đồ vật mang tên âm này nhé.