Luyện Đọc Cùng Con: Âm A

Luyện Đọc Cùng Con: Âm A

Luyện Đọc Cùng Con: Âm A

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hằng làm quen với Âm A và những đồ vật mang tên Âm này nhé.