“Luộc” điện thoại cũ tìm vàng

“Luộc” điện thoại cũ tìm vàng

“Luộc” điện thoại cũ tìm vàng

Nội dung: Trong linh kiện điện thoại chứa rất nhiều loại kim loại quý như vàng bạc, thế nhưng việc tái chế, khai thác “mỏ vàng” rác thải công nghệ này còn hạn chế ở Việt Nam