Luật Sư Vô Pháp (Lawless Lawyer 2018)

Luật Sư Vô Pháp (Lawless Lawyer 2018)

Luật Sư Vô Pháp (Lawless Lawyer 2018)

Nội dung: Luật Sư Vô Pháp (Lawless Lawyer): Bóng Sáng Pil là một cựu thành viên băng đảng nhưng hiện tại đã chuyển sang nghề luật sư. Anh cũng có một trong những luật sư có tỷ lệ các vụ thắng kiện cao nhất. Từng chứng kiến cái chết đau thương của mẹ ruột khi còn nhỏ, bị thúc đẩy bởi mong muốn trả thù cho mẹ, Sang Pil sẽ sử dụng cả "nắm đấm" của mình và lợi dụng những sơ hở luật pháp để chống lại những người có quyền lực tuyệt đối. (Nguồn: Sưu tầm)