LMHT - Yassuo x Redmercy: Đại Chiến Cầu Tuyết ARURF

LMHT - Yassuo x Redmercy: Đại Chiến Cầu Tuyết ARURF

LMHT - Yassuo x Redmercy: Đại Chiến Cầu Tuyết ARURF

Nội dung: (GosuTV) - Hai thanh niên Cao Thủ Thách Đấu vào chơi URF thế này.