LMHT - Tuyển tập những pha xử lý hay nhất của Bubba Kush - thánh Lee Sin

LMHT - Tuyển tập những pha xử lý hay nhất của Bubba Kush - thánh Lee Sin

LMHT - Tuyển tập những pha xử lý hay nhất của Bubba Kush - thánh Lee Sin

Nội dung: (GosuTV) - Cũng giống như Gripex, Bubba Kush là một trong những game thủ có kỹ năng chơi Lee Sin hoàn thiện nhất thế giới.