LMHT - Tổng hợp những pha xử lý siêu hay của các cao thủ Lissandra

LMHT - Tổng hợp những pha xử lý siêu hay của các cao thủ Lissandra

LMHT - Tổng hợp những pha xử lý siêu hay của các cao thủ Lissandra

Nội dung: (GosuTV) - Các người chơi Main Lissandra đã có một montage quá chất