LMHT - Tổng hợp những pha

LMHT - Tổng hợp những pha "thoát chết" ngoạn mục nhất

LMHT - Tổng hợp những pha "thoát chết" ngoạn mục nhất

Nội dung: (GosuTV) - Chỉ có những người có đôi bàn tay cực nhanh mới có thể làm được những điều này.