LMHT - Sự tức giận của thánh lầy Faker

LMHT - Sự tức giận của thánh lầy Faker

LMHT - Sự tức giận của thánh lầy Faker

Nội dung: (GosuTV) - Dù Lee Sin phá game mà phá kiểu Thách Đấu Hàn nên nó vẫn khác bọt.