LMHT - Sẽ ra sao nếu Mordekaiser chỉ cần ấn R là có mạng?

LMHT - Sẽ ra sao nếu Mordekaiser chỉ cần ấn R là có mạng?

LMHT - Sẽ ra sao nếu Mordekaiser chỉ cần ấn R là có mạng?

Nội dung: (GosuTV) - Có hơi bị quá đáng không nhỉ.