LMHT - Levi road to NA, Goodbye GAM Levi

LMHT - Levi road to NA, Goodbye GAM Levi

LMHT - Levi road to NA, Goodbye GAM Levi

Nội dung: (GosuTV) - Một lời chia tay đầy cảm xúc và ý nghĩa gửi gắm tới Levi, người đi rừng hay nhất Việt Nam hiện nay.