LMHT - Khi Riven hết gãy cánh, Tam Bộ Kiếm 0 giây hồi chiêu

LMHT - Khi Riven hết gãy cánh, Tam Bộ Kiếm 0 giây hồi chiêu

LMHT - Khi Riven hết gãy cánh, Tam Bộ Kiếm 0 giây hồi chiêu

Nội dung: (GosuTV) - Chỉ là một lỗi thú vị trên máy chủ PBE thôi các bạn ạ.