LMHT - Faker trổ tài phá thùng cùng Gangplank

LMHT - Faker trổ tài phá thùng cùng Gangplank

LMHT - Faker trổ tài phá thùng cùng Gangplank

Nội dung: (GosuTV) - Bắn cũng chuẩn phết chứ bộ.