LMHT - Đây là sức mạnh của Kai’Sa khi lên Full AP

LMHT - Đây là sức mạnh của Kai’Sa khi lên Full AP

LMHT - Đây là sức mạnh của Kai’Sa khi lên Full AP

Nội dung: (GosuTV) - Có khi Zoe còn phải e ngại một phần.