Life (Mầm Sống Hiểm Họa) – Cuộc chiến giữa con người và quái vật vũ trụ

Life (Mầm Sống Hiểm Họa) – Cuộc chiến giữa con người và quái vật vũ trụ

Life (Mầm Sống Hiểm Họa) – Cuộc chiến giữa con người và quái vật vũ trụ

Nội dung: Mặc dù mang cốt truyện kinh điển của dòng phim quái vật không gian, bộ phim Life (tựa Việt: Mầm Sống Hiểm Họa) có cách kể chuyện thực tế hơn, đồng thời xây dựng thành công hình ảnh sinh vật ngoài hành tinh thông minh, biến hóa và có sức tàn phá khủng khiếp.