Liệu có khả thi khi cấm rượu bia trên mạng?

Liệu có khả thi khi cấm rượu bia trên mạng?

Liệu có khả thi khi cấm rượu bia trên mạng?

Nội dung: Với rất nhiều các vụ tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, an ninh xã hội do nguyên nhân hàng đầu từ rượu bia, đã đến lúc cần có các biện phạm mạnh mẽ hơn đối với hình thức kinh doanh mặt hàng này.