Liên Minh Công Lý (Justice League 2017)

Liên Minh Công Lý (Justice League 2017)

Liên Minh Công Lý (Justice League 2017)

Nội dung: Hiếm có bom tấn giải trí nào khiến các nhà báo quốc tế đưa ra đủ loại quan điểm khác nhau, ngay cả đối với cùng một vấn đề trong phim, như “Justice League: Liên minh Công lý”.