Leicester City giữ chân thành công Maddison

Leicester City giữ chân thành công Maddison

Leicester City giữ chân thành công Maddison

Nội dung: Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng James Maddison đã quyết định ở lại với Leicester City.