Lát cắt lịch sử: MU - Barca 2011, ma thuật của Messi khiến Sir Alex phải run rẩy

Lát cắt lịch sử: MU - Barca 2011, ma thuật của Messi khiến Sir Alex phải run rẩy

Lát cắt lịch sử: MU - Barca 2011, ma thuật của Messi khiến Sir Alex phải run rẩy

Nội dung: MU - Barca 2011, ma thuật của Messi khiến Sir Alex phải run rẩy