Làm caster để làm gì?

Làm caster để làm gì?

Làm caster để làm gì?

Nội dung: Những tâm sự của caster Dota 2 về nghề caster ở Việt Nam.