Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Nội dung: ữ sinh năm ba khoa ngữ văn Anh trường đại học Đông Hồ – Tiết Đồng trong một lần xem tài liệu trong phòng thi đã bị người thầy trẻ trung “dễ thương” Mộ Thừa Hòa bắt được, từ đó giữa hai người bắt đầu có một “mối duyên nan giải”.