Kỳ thị người mắc Covid-19 có thể phạt tù lên đến 5 năm

Kỳ thị người mắc Covid-19 có thể phạt tù lên đến 5 năm

Kỳ thị người mắc Covid-19 có thể phạt tù lên đến 5 năm

Nội dung: Điểm báo ngày 17/3 - Kỳ thị người mắc Covid-19 có thể phạt tù lên đến 5 năm