Kỳ lạ cặp song sinh kém nhau một tuổi

Kỳ lạ cặp song sinh kém nhau một tuổi

Kỳ lạ cặp song sinh kém nhau một tuổi

Nội dung: Một bà mẹ người Mỹ đã tạo ra một điều đặc biệt khi sinh hạ cặp song sinh hơn kém nhau một tuổi.