Kỳ diệu cuộc sống: Ca cấy ghép da kỳ diệu của cặp sinh đôi Pháp

Kỳ diệu cuộc sống: Ca cấy ghép da kỳ diệu của cặp sinh đôi Pháp

Kỳ diệu cuộc sống: Ca cấy ghép da kỳ diệu của cặp sinh đôi Pháp

Nội dung: Dù bị bỏng hóa chất tưởng như không chữa khỏi, nhờ sức sống bản thân và được cấy ghép da của người anh sinh đôi, người em đã dần hồi phục.