Kinh doanh online, phải đăng ký với Bộ công thương?

Kinh doanh online, phải đăng ký với Bộ công thương?

Kinh doanh online, phải đăng ký với Bộ công thương?

Nội dung: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến với dự thảo: Các mạng xã hội cho phép người tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm hay bán hàng sẽ phải tiến hành đăng ký.