Không Phải Định Mệnh

Không Phải Định Mệnh

Không Phải Định Mệnh

Nội dung: Orachun (Bie), một triệu phú trẻ, là một bệnh nhân yêu cô y tá tên là Karakade (Esther). Tuy nhiên, tình yêu của anh không dễ dàng được đáp lại vì Karakade không tin vào tình yêu, duyên số.