Không khí luyện tập của U19 Việt Nam trước trận bán kết gặp U19 Nhật Bản

Không khí luyện tập của U19 Việt Nam trước trận bán kết gặp U19 Nhật Bản

Không khí luyện tập của U19 Việt Nam trước trận bán kết gặp U19 Nhật Bản

Nội dung: Cùng tìm hiểu và cảm nhận không khí tập luyện của ĐT U19 Việt Nam ngay trước trận bán kết gặp ĐT U19 Nhật Bản.