“Không có bông tuyết nào là trong sạch cả” - lời 'tiên tri' của Ngô Diệc Phàm hay chuyện về giới nghệ sĩ 'Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng'

“Không có bông tuyết nào là trong sạch cả” - lời 'tiên tri' của Ngô Diệc Phàm hay chuyện về giới nghệ sĩ 'Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng'

“Không có bông tuyết nào là trong sạch cả” - lời 'tiên tri' của Ngô Diệc Phàm hay chuyện về giới nghệ sĩ 'Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng'

Nội dung: Trước khi mất hết sự nghiệp vì scandal tình dục, Ngô Diệc Phàm đã từng viết một câu để đời cho giới showbiz: “Không có bông tuyết nào là trong sạch cả”. Lời bao biện cho chính mình của cựu thành viên EXO hóa ra lại ứng với muôn người.