Không chỉ dọn rác trái đất, người Nhật còn muốn dọn rác vũ trụ

Không chỉ dọn rác trái đất, người Nhật còn muốn dọn rác vũ trụ

Không chỉ dọn rác trái đất, người Nhật còn muốn dọn rác vũ trụ

Nội dung: Một công ty tại Nhật Bản đang lên ý tưởng dọn sạch khoảng 170 triệu mảnh thiên thạch đang bay quanh Trái Đất với mong muốn giúp hành tinh của chúng ta trở nên an toàn hơn.