Khó tin: Siêu bão Irma hút sạch nước biển

Khó tin: Siêu bão Irma hút sạch nước biển

Khó tin: Siêu bão Irma hút sạch nước biển

Nội dung: Khi đi qua đảo Bahamas, vùng Caribe, siêu bão Irma đã hút sạch nước biển đến vài km của rất nhiều vịnh.