Khi ta gặp một người lạ đã vội thương ngay

Khi ta gặp một người lạ đã vội thương ngay

Khi ta gặp một người lạ đã vội thương ngay

Nội dung: Không biết từ bao giờ lòng ta đã biết thương 1 người thật sự ngay từ trong tâm, phải chăng qua những tổn thương và mất mát, những mối quan hệ vội vàng chớm nở chớm tàn, lòng ta đã biết quý trọng đôi chữ thương người và thương ta?