Khi Nhà Vua Yêu (The King Loves)

Khi Nhà Vua Yêu (The King Loves)

Khi Nhà Vua Yêu (The King Loves)

Nội dung: Lấy bối cảnh triều đại Goryeo, The King Loves là câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba của Wang Won, vị Thái tử Goryeo tuấn tú nhưng đầy tham vọng; Wang Rin, một công tử xuất thân từ gia đình quyền quý, là người bạn từ thuở thơ ấu của Wang Won và cũng là võ sĩ hộ vệ mà Thái tử tin tưởng và Eun San, tiểu thư lá ngọc cành vàng, con gái của phú ông giàu nhất Goryeo. (Nguồn: Sưu tầm)