Khẩu hiệu của SEA Games 31 sẽ được công bố trong tháng 9

Khẩu hiệu của SEA Games 31 sẽ được công bố trong tháng 9

Khẩu hiệu của SEA Games 31 sẽ được công bố trong tháng 9

Nội dung: Vì nhiều lý do khác nhau nên đến thời điểm hiện tại, BTC SEA Games 31 vẫn chưa thể công bố mẫu biểu trưng, biểu tượng vui cũng như khẩu hiệu của kỳ Đại hội được tổ chức tại Việt Nam này. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, các vấn đề trên sẽ được quyết định và công bố sau các cuộc họp của BTC trong tháng 9.