KHÁCH SẠN MUMBAI | Thảm Sát Kinh Hoàng

KHÁCH SẠN MUMBAI | Thảm Sát Kinh Hoàng

KHÁCH SẠN MUMBAI | Thảm Sát Kinh Hoàng

Nội dung: Chuyện phim xoay quanh vụ tấn công khủng bố liên hoàn năm 2008 tại khách sạn Taj Mahal Palace ở Mumbai, Ấn Độ. Giữa cơn mưa bom đạn từ nhóm khủng bố lạ mặt, nhóm nhân viên khách sạn phải làm gì để giữ an toàn cho mọi người và gia đình mình.