Kết Nối Hai Thế Giới (Circle)

Kết Nối Hai Thế Giới (Circle)

Kết Nối Hai Thế Giới (Circle)

Nội dung: Câu chuyện phim lấy bối cảnh của thế giới hiện tại và trong tương lai 2037, một người ngoài hành tình đã đến Trái Đất, tìm cách chi phối cảm xúc của con người. Yeo Jin Goo là 1 sinh viên luôn nuôi hy vọng tìm ra bí ẩn của người ngoài hành tinh. Han Jung Yeon, chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng sau cái chết của người bạn, cô đã tham gia cùng Woo Jin để tìm hiểu cái chết bí ẩn của người bạn ấy. (Nguồn: Sưu tầm)