Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 – Mang tiếng cười cho cả gia đình

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 – Mang tiếng cười cho cả gia đình

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 – Mang tiếng cười cho cả gia đình

Nội dung: Cũng giống như hai phần trước và “Minions” (2015), “Kẻ Trộm Mặt Trăng phần 3” thành công trong việc đem đến tiếng cười cho cả các em nhỏ lẫn phụ huynh, với phần nội dung đậm tính gia đình.