Kể Chuyện Trương Chi

Kể Chuyện Trương Chi

Kể Chuyện Trương Chi

Nội dung: Xẩm là một loại hình dân ca của Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. "Xẩm" còn được dùng để gọi những người hát xẩm đi hát rong kiếm sống và hành nghề hát xẩm. Để tìm hiểu về những giá trị văn hoá truyền thống này, chúng ta sẽ biết được qua cuộc trò chuyện của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, Nghệ NSND Xuân Hoạch tham gia trao đổi về chương trình Kể chuyện Trương Chi.