Kaity Nguyễn bị tố đạo nhái Nghê Ni

Kaity Nguyễn bị tố đạo nhái Nghê Ni

Kaity Nguyễn bị tố đạo nhái Nghê Ni

Nội dung: Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm đã khiến những người hâm mộ mình một phen lo lắng khi hôm trước còn vui tươi mà tối nay đã kêu ốm sốt.