K-ICM ra mắt Teaser MV Mới lộ nghi vấn tiếp tục diễn biến MV Hoa Vô Sắc phần 2

K-ICM ra mắt Teaser MV Mới lộ nghi vấn tiếp tục diễn biến MV Hoa Vô Sắc phần 2

K-ICM ra mắt Teaser MV Mới lộ nghi vấn tiếp tục diễn biến MV Hoa Vô Sắc phần 2

Nội dung: K-ICM ra mắt Teaser MV Mới lộ nghi vấn tiếp tục diễn biến MV Hoa Vô Sắc phần 2.