K-ICM 'Đứng Hình' ngay sân khấu khi Jack nhờ đệm đàn 'Em Gì Ơi'

K-ICM 'Đứng Hình' ngay sân khấu khi Jack nhờ đệm đàn 'Em Gì Ơi'

K-ICM 'Đứng Hình' ngay sân khấu khi Jack nhờ đệm đàn 'Em Gì Ơi'

Nội dung: K-ICM bị đứng hình ngay sân khấu khi Jack nhờ đệm đàn 'Em Gì Ơi'