Jack trích cát xê khủng từ Running Man để hỗ trợ trẻ em nghèo, nhưng chu cấp cho con ruột 5 triệu mỗi tháng?

Jack trích cát xê khủng từ Running Man để hỗ trợ trẻ em nghèo, nhưng chu cấp cho con ruột 5 triệu mỗi tháng?

Jack trích cát xê khủng từ Running Man để hỗ trợ trẻ em nghèo, nhưng chu cấp cho con ruột 5 triệu mỗi tháng?

Nội dung: Nhiều người cảm thấy vô lý vì Jack có thể hỗ trợ từ thiện với số tiền khủng những mỗi tháng chỉ đưa cho Thiên An 5 triệu hàng tháng để nuôi con.