Jack đích thân khẳng định 'COMEBACK' sau ồn ào 'dính bản quyền' từ K-ICM

Jack đích thân khẳng định 'COMEBACK' sau ồn ào 'dính bản quyền' từ K-ICM

Jack đích thân khẳng định 'COMEBACK' sau ồn ào 'dính bản quyền' từ K-ICM

Nội dung: Sau ồn ào 'dính bản quyền' từ K-ICM, Jack đích thân khẳng định 'COMEBACK'