iPhone X xách tay tiếp tục rớt giá

iPhone X xách tay tiếp tục rớt giá

iPhone X xách tay tiếp tục rớt giá

Nội dung: Giá bán iPhone X phiên bản 64GB đã tiếp tục giảm và đang ở mức thấp hơn iPhone X chính hãng từ 5 đến 5,5 triệu đồng.