iPhone chậm sẽ được đổi pin mới

iPhone chậm sẽ được đổi pin mới

iPhone chậm sẽ được đổi pin mới

Nội dung: Sau khi Apple thừa nhận làm giảm tốc độ của những iPhone đời cũ, hãng này đã cam kết đổi pin mới cho những người dùng có nhu cầu.