Huyền Thoại Mường Trời

Huyền Thoại Mường Trời

Huyền Thoại Mường Trời

Nội dung: Bộ phim "Huyền thoại Mường Trời" như một khúc tráng ca hào hùng về con người và vùng đất Điện Biên của 70 năm trước. Khởi quay từ 1/7 tại Điện Biên với ý tưởng kịch bản được ấp ủ suốt 7 năm, đoàn làm phim Huyền thoại Mường Trời đã phải làm việc liên tục 15 ngày để có được 90 phút phim với những bối cảnh của 70 năm trước.