Huyền Lizzie tích cực 'lăng xê' quần ống loe 'hack dáng' trong Thương Ngày Nắng Về 2

Huyền Lizzie tích cực 'lăng xê' quần ống loe 'hack dáng' trong Thương Ngày Nắng Về 2

Huyền Lizzie tích cực 'lăng xê' quần ống loe 'hack dáng' trong Thương Ngày Nắng Về 2

Nội dung: Thương Ngày Nắng Về 2 chuẩn bị lên sóng cũng là lúc gu thời trang của Huyền Lizzie trở thành đề tài được quan tâm.