Hương Giang than ế hậu chia tay Đình Tú, dân mạng:

Hương Giang than ế hậu chia tay Đình Tú, dân mạng: "Không cần tỏ ra mạnh mẽ"

Hương Giang than ế hậu chia tay Đình Tú, dân mạng: "Không cần tỏ ra mạnh mẽ"

Nội dung: Thể hiện tâm trạng tích cực, vui vẻ sau chia tay, Hương Giang được nhận xét đang gồng, tỏ ra mạnh mẽ dù gặp tổn thương tình cảm.